PN-EN ISO 10819:2013-12/A1:2019-03 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Drgania i wstrząsy mechaniczne -- Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne -- Pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę pomiaru laboratoryjnego, a także sposób analizy danych oraz sporządzania protokołu badań współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice z materiałem redukującym drgania, które obejmują dłoń i palce ręki wraz z kciukiem. W niniejszej Normie Międzynarodowej określono przenoszenie drgań w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 25 Hz do 1 250 Hz w warunkach transmisji drgań z rękojeści testowej przez rękawicę do dłoni. Procedurę pomiaru określoną w niniejszej Normie Międzynarodowej można także wykorzystać do pomiaru współczynnika przenoszenia drgań przez materiały przeznaczone na pokrycie rękojeści maszyn lub do zastosowania w rękawicy. Jednak wyników tych badań nie można wykorzystać do potwierdzenia spełnienia wymagań niniejszej Normy Międzynarodowej dla materiałów na pokrycia antywibracyjne rękojeści. Badany w ten sposób materiał może być następnie umieszczony w rękawicy. W takim przypadku, aby rękawicę zakwalifikować jako antywibracyjną, należy ją zbadać zgodnie z procedurą pomiaru podaną w niniejszej Normie Międzynarodowej i powinna ona spełniać podane w niej wymagania dotyczące tłumienia drgań. UWAGA W ISO 13753 zdefiniowano metodę przesiewową badania materiałów używanych do tłumienia drgań na rękojeściach maszyn i w rękawicach.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10819:2013-12/A1:2019-03 - wersja polska
Tytuł Drgania i wstrząsy mechaniczne -- Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne -- Pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora
Data publikacji 21-10-2020
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 10819:2013/A1:2019 [IDT], ISO 10819:2013/Amd 1:2019 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
ICS 13.160, 13.340.40