PN-EN ISO 105-A01:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Część A01: Ogólne zasady badań

Zakres

Podano postanowienia ogólne dotyczące metod badań odporności wybarwień wyrobów włókienniczych jako przewodnik dla użytkownika. Podano zastosowanie i zakres metod, zdefiniowano kilka określeń, podano schemat opisu metod i opisano treść rozdziałów. W skrócie omówiono wspólne procedury dla wielu metod

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 105-A01:2010 - wersja angielska
Tytuł Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Część A01: Ogólne zasady badań
Data publikacji 15-03-2010
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN ISO 105-A01:2010 [IDT], ISO 105-A01:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 105-A01:1998 - wersja polska
ICS 59.080.01