PN-EN ISO 10439-1:2015-03 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Określono minimalne wymagania oraz zalecenia dla sprężarek osiowych, jednowałowych i odśrodkowych sprężarek zespolonych z przekładnią zębatą oraz rozprężarek przeznaczonych do specjalnych zastosowań w przemyśle naftowym, petrochemicznym i gazowniczym. Nie dotyczy sprężarek i wentylatorów wytwarzających ciśnienie niższe od 34 kPa (5 psi) powyżej ciśnienia atmosferycznego i rozprężarek gorącego gazu, powyżej 300 °C (570 °F).

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 10439-1:2015-03/Ap1:2018-03E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10439-1:2015-03 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 31-03-2015
Liczba stron 144
Grupa cenowa XB
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 10439-1:2015 [IDT], ISO 10439-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10439:2010 - wersja polska
ICS 23.140, 71.120.99, 75.180.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 10439-1:2015-03/Ap1:2018-03E