PN-EN ISO 10438-3:2010 - wersja polska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Systemy smarowania, uszczelniania wałów i sterowania olejowego oraz urządzenia pomocnicze -- Część 3: Olejowe systemy ogólnego przeznaczenia

Zakres

Wyszczególniono wymagania dotyczące zaopatrywania w olej o właściwościach smarujących urządzeń do zastosowań ogólnych używanych w przemyśle naftowym, petrochemicznym i gazowniczym i w innych przemysłach po uzgodnieniu. Podano wymagania ogólne oraz wymagania dotyczące przewodów i instalacji rurowych, oprzyrządowania oraz urządzeń kontrolujących. Opisano kontrolę i badania

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10438-3:2010 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Systemy smarowania, uszczelniania wałów i sterowania olejowego oraz urządzenia pomocnicze -- Część 3: Olejowe systemy ogólnego przeznaczenia
Data publikacji 05-07-2010
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 10438-3:2007 [IDT], ISO 10438-3:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10438-3:2008 - wersja angielska
ICS 75.180.20