PN-EN ISO 10209:2012 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10209:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Terminologia -- Terminy dotyczące rysunku technicznego, określenia wyrobu i dokumentacji związanej

Zakres

Terminologia jest oparta na terminach zawartych w normach i innych dokumentach opracowanych w ISO/TC 10, które są istotne dla dokumentacji technicznej wyrobu, niezależnie od dyscypliny. Terminy zostały zaklasyfikowane do określonych dziedzin zastosowania. Nowe terminy wymagane przez Podkomitety i Grupy Robocze ISO/TC 10 dla nowych lub nowelizowanych norm zostaną zaakceptowane przez zespół ds. utrzymania terminologii ISO/TC 10 i zostaną włączone do przyszłych zmian niniejszej Normy Miedzynarodowej. UWAGA 1 Załącznik A zawiera listę terminów i definicji które zawarte były w poprzednich częściach ISO 10209 i dla których zostały podane nowe definicje w aktualnych normach ISO/TC 10. UWAGA 2 Oprócz terminów i definicji używanych w języku angielskim i francuskim, dwóch z trzech oficjaolnych języków ISO, w niniejszym dokumencie podano równoważne terminy w języku niemieckim; są one opublikowane na odpowiedzialność krajowej jednostki normalizacyjnej Niemiec (DIN) i podane wyłącznie w celach informacyjnych. Tylko terminy i definicje podane w oficjalnych językach ISO mogą być uważane za terminy i definicje ISO

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10209:2012 - wersja niemiecka
Tytuł Dokumentacja techniczna wyrobu -- Terminologia -- Terminy dotyczące rysunku technicznego, określenia wyrobu i dokumentacji związanej
Data publikacji 09-10-2012
Data wycofania 31-08-2022
Liczba stron 113
Grupa cenowa XA
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 204, Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
Wprowadza EN ISO 10209:2012 [IDT], ISO 10209:2012 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 10209-1:1994 - wersja polska, PN-ISO 10209-4:2002 - wersja polska, PN-EN ISO 10209-2:2001 - wersja polska
ICS 01.110, 01.040.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10209:2022-08 - wersja angielska