PN-EN ISO 10101-1:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Gaz ziemny -- Oznaczanie zawartości wody metodą Karla Fischera -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania dotyczące oznaczania zawartości wody w gazie ziemnym z zastosowaniem metody Karla Fischera (patrz pozycja bibliograficzna [1]).
W ISO 10101-2 i ISO 10101-3 określono dwie odrębne metody oznaczania: metodę miareczkową i metodę kulometryczną.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10101-1 - wersja angielska
Tytuł Gaz ziemny -- Oznaczanie zawartości wody metodą Karla Fischera -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 15-02-2023
Liczba stron 18
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 10101-1:2022 [IDT], ISO 10101-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10101-1:2011 - wersja polska, PN-EN ISO 10101-1:2011 - wersja angielska
ICS 75.060