PN-EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Izolatory przepustowe na prąd stały

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy napowietrznych i wnętrzowych przepustów w całym zakresie napięć, stosowanych w układach prądu stałego, pojemnościowych lub izolowanych gazem, użytych jako komponenty wypełnionych olejem transformatorów konwertorowych oraz dławików wygładzających, także przepustów powietrze-powietrze w układach prądu stałego.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do:
• Końcówek kablowych (głowic kablowych),
• Przepustów do przekładników,
• Przepustów do urządzeń probierczych,
• Przepustów w zastosowaniach z izolacją gazową ( inną niż powietrze przy ciśnieniu atmosferycznym),
• Przepustów do zastosowań przemysłowych,
• Przepustów do zastosowań trakcyjnych,
• Przepustów do transformatorów dystrybucyjnych.
Niniejsza norma zawiera odniesienia do normy IEC 60137 w zakresie ogólnych warunków.
Podano stosowane terminy i definicje, warunki eksploatacji, dane znamionowe, procedury badań oraz mechaniczne
i elektryczne wymagania dotyczące tych izolatorów przepustowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Na podstawie poprawki EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018/AC:2019-03 numer normy PN-EN IEC/IEEE 65700:2018-10 zmienia się następująco: PN-EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018-10.
Numer PN-EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Izolatory przepustowe na prąd stały
Data publikacji 05-10-2018
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Wprowadza EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018 [IDT], IEC/IEEE 65700-19-03:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62199:2005 - wersja angielska
ICS 29.080.20
Elementy dodatkowe PN-EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018-10/Ap1:2019-05E, PN-EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018-10/AC:2019-05E