PN-EN IEC/ASTM 62885-6:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Urządzenia do czyszczenia powierzchni -- Część 6: Urządzenia do czyszczenia twardych podłóg na mokro do użytku domowego lub podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych

Zakres

Niniejsza część IEC 62885 ma zastosowanie do badań cech funkcjonalnych urządzeń do czyszczenia twardych podłóg na mokro, do użytku domowego lub w warunkach podobnych do warunków w gospodarstwie domowym. W przypadku urządzeń o połączonych funkcjonalnościach, niniejszy dokument dotyczy tylko funkcji czyszczenia na mokro.

Celem niniejszego dokumentu jest określenie, interesujących użytkowników, zasadniczych cech funkcjonalnych urządzeń do czyszczenia twardych podłóg na mokro, i opisanie metod badań tych cech funkcjonalnych.

UWAGA Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do bezprzewodowych urządzeń i robotów do czyszczenia twardych podłóg na mokro.

Odnośnie wymagań bezpieczeństwa, powołano się na IEC 60335-1, IEC 60335-2-2, IEC 60335-2-10 oraz IEC 60335-2-54.

Zalecenia odnośnie informacji dla użytkownika w punkcie sprzedaży podano w Załączniku B.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC/ASTM 62885-6:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do czyszczenia powierzchni -- Część 6: Urządzenia do czyszczenia twardych podłóg na mokro do użytku domowego lub podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych
Data publikacji 31-01-2020
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN IEC/ASTM 62885-6:2019 [IDT], IEC/ASTM 62885-6:2018 [IDT]
ICS 97.080