PN-EN IEC 63373:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wytyczne dotyczące metody badania dynamicznej odporności na włączenie dla urządzeń do konwersji mocy opartych na GaN HEMT

Zakres

Ogólnie, badanie dynamicznej odporności na włączenie jest miarą zjawiska pułapkowania ładunku w tranzystorach mocy GaN. Niniejsza publikacja opisuje wytyczne dotyczące badania dynamicznej odporności na włączenie rozwiązań bocznych tranzystorów mocy GaN. Metody badań można zastosować do:
a) wzmocnienie GaN i dyskretne urządzenia zasilające w trybie zubożenia [3];
b) zintegrowane rozwiązania zasilania GaN;
c) powyższe na poziomach wafli i opakowań.
Zalecane metody testowe mogą być stosowane do charakteryzacji urządzeń, testów produkcyjnych, ocen niezawodności i ocen zastosowań urządzeń do konwersji mocy GaN. Celem niniejszego dokumentu nie jest omówienie podstawowych mechanizmów dynamicznej odporności na włączenie ani jej symbolicznego przedstawienia dla specyfikacji produktu.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 63373:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Wytyczne dotyczące metody badania dynamicznej odporności na włączenie dla urządzeń do konwersji mocy opartych na GaN HEMT
Data publikacji 15-11-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN IEC 63373:2022 [IDT], IEC 63373:2022 [IDT]
ICS 31.080.99