PN-EN IEC 63299:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Klasyfikacja rdzeni z proszków magnetycznych

Zakres

Niniejszy dokument określa zasady klasyfikacji dla rdzeni z metalicznych proszków magnetycznych używanych w podzespołach indukcyjnych spełniających wymagania przemysłu elektronicznego.
Niniejszy dokument dotyczy następujących celów dostawców i użytkowników rdzeni z proszków magnetycznych:
- wzajemne odniesienie między materiałami do rdzeni od różnych dostawców;
- pomoc dla użytkowników w zrozumieniu publikowanych katalogowych danych technicznych w procesie porównywania dostawców;
- pomoc dla użytkowników w selekcji rdzeni najlepiej nadających się do zastosowania;
- ustanowienie jednorodnych kryteriów porównawczych dla dostawców dotyczących osiągniętych parametrów w nowo rozwijanych materiałach do rdzeni.
Wartości liczbowe podane w niniejszym dokumencie odpowiadają typowym wartościom parametrów stosownych materiałów. Bezpośrednie przełożenie parametrów materiałów na parametry rdzeni nie zawsze jest proste lub możliwe.
Każdy z poszczególnych parametrów materiałów i rdzeni powinien być uzgodniony między użytkownikiem i dostawcą.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 63299:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Klasyfikacja rdzeni z proszków magnetycznych
Data publikacji 16-06-2023
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 294, Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
Wprowadza EN IEC 63299:2022 [IDT], IEC 63299:2022 [IDT]
ICS 29.100.10, 29.030