PN-EN IEC 63269:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Urządzenia do lokalizacji rozbitków morskich (urządzenia człowiek za burtą) -- Minimalne wymagania, metody badania i wymagane wyniki badania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dotyczące aspektów związanych z obsługą, budową, dokumentacją, metodami badań i wymaganymi wynikami badań dla urządzeń ITU-R M.2135 AMRD Grupy A człowiek za burtą (MOB), przeznaczonych do celów alarmowych i lokalizacyjnych, określonych przez IMO i zgodnych z ITU-R M.493 klasa-M.
Niniejszy dokument składa się z trzech modułów, gdzie pierwszy moduł, Moduł A, obejmuje ogólne wymagania i aspekty. Dalszy Moduł B obejmuje technologie AIS, a Moduł C technologie DSC, które są wymagane w urządzeniu MOB.
Niniejszy dokument zawiera charakterystykę techniczną zawartą w obowiązujących zaleceniach ITU. Tam, gdzie ma to zastosowanie, uwzględnia on również przepisy dotyczące łączności radiowej ITU. Niniejszy dokument uwzględnia inne powiązane normy międzynarodowe IEC oraz istniejące normy krajowe, jeśli mają zastosowanie.
W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące współistnienia technologii AIS i DSC w ramach jednego urządzenia. Tylko wtedy, gdy sprzęt spełnia wymagania trzech modułów może zostać sklasyfikowany jako sprzęt Grupy A AMRD i być uprawniony do działania na kanale AIS 1, kanale AIS 2 i kanale 70.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 63269:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Urządzenia do lokalizacji rozbitków morskich (urządzenia człowiek za burtą) -- Minimalne wymagania, metody badania i wymagane wyniki badania
Data publikacji 17-02-2023
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN IEC 63269:2022 [IDT], IEC 63269:2022 [IDT]
ICS 47.020.99