PN-EN IEC 63154:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Cyberbezpieczeństwo -- Wymagania ogólne, metody i wyniki badania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania, metody i wyniki badania w przypadku, gdy potrzebę są normy w celu zapewnienia podstawowego poziomu ochrony przed incydentami cybernetycznymi (tj. złośliwymi próbami, które faktycznie lub potencjalnie skutkują niekorzystnymi konsekwencjami dla sprzętu, ich sieci lub informacji, które przetwarzają, przechowują lub przesyłają) dla:
a) urządzeń radiowych statku w odpowiednich przypadkach stanowiących część Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS), o którym mowa w Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) ze zmianami i w Międzynarodowej konwencji z Torremolinos o bezpieczeństwie statków rybackich ze zmianami i innych urządzeń radiowych statku,
b) urządzeń nawigacyjnych, o których mowa w Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) ze zmianami i w Międzynarodowej konwencji z Torremolinos o bezpieczeństwie statków rybackich ze zmianami,
c) innych pomocy nawigacyjnych statku i pomocy do nawigacji odpowiednio.
Dokument jest zorganizowany jako seria modułów zajmujących się różnymi aspektami. W dokumencie uwzględniono zarówno normalne działanie sprzętu, jak i jego konserwację.
Dla każdego modułu podano instrukcję wskazującą, czy moduł ma zastosowanie podczas normalnej pracy, czy w trybie serwisowym.
Łączność zainicjowana z urządzeń nawigacyjnych lub radiokomunikacyjnych poza punktami a), b) i c) powyżej, na przykład z burty statku do drugiej burty statku lub w stronę brzegu, jest poza zakresem niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument nie dotyczy kontroli cyber-higieny, np. skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania itp., wykonywane poza przypadkami określonymi w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 63154:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Cyberbezpieczeństwo -- Wymagania ogólne, metody i wyniki badania
Data publikacji 09-12-2021
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN IEC 63154:2021 [IDT], IEC 63154:2021 [IDT]
ICS 47.020.70, 35.030