PN-EN IEC 63119-1:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Usługa roamingu w wymianie informacji dla ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Niniejsza część IEC 63119 stanowi podstawę dla innych części normy IEC 63119, określając terminy i definicje, ogólny opis modelu systemu, klasyfikację, wymianę informacji i mechanizmy bezpieczeństwa dotyczące roamingu między podmiotami oferującymi ładowanie pojazdów elektrycznych (CSP), operatorami stacji ładujących (CSO) oraz platformą rozliczeniową za pośrednictwem stacji roamingowej. Zawiera ogólny opis i wymagania systemu usługi roamingu dla pojazdów elektrycznych.

IEC 63119 (wszystkie części) ma zastosowanie do komunikacji w wyższych warstwach wykorzystywanych do wymiany informacji / interakcji pomiędzy różnymi CSP, a także pomiędzy CSP i CSO z platformą rozliczeniową lub bez niej za pośrednictwem stacji roamingowej.

IEC 63119 (wszystkie części) nie określa łączności między stacją ładowania (CS) a operatorem stacji ładujących (CSO) lub między EV i CS.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 63119-1:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Usługa roamingu w wymianie informacji dla ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN IEC 63119-1:2019 [IDT], IEC 63119-1:2019 [IDT]
ICS 43.120, 35.240.01, 29.130.20