PN-EN IEC 63093-10:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 10: Rdzenie PM i związane z nimi komponenty

Zakres

Ta część normy IEC 63093 określa wymiary ważne dla wymienności ze względów mechanicznych dla preferowanego zakresu rdzeni magnetycznych PM, główne wymiary dla form cewek używanych z tymi rdzeniami i rozmieszczenia szpilek na modułowej siatce obwodu drukowanego względem bazowych zarysów rdzeni. Zawiera ona również efektywne wartości parametrów używanych w obliczeniach i podaje wskazówki dotyczące dopuszczalnych granic nieregularności dotyczących rdzeni PM. Stosowanie norm pochodnych, które podają bardziej szczegółowe specyfikacje podzespołów a jednocześnie pozwalają pozostać w zgodzie z niniejszym dokumentem, jest dyskutowane w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 63093-10:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 10: Rdzenie PM i związane z nimi komponenty
Data publikacji 10-01-2023
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 294, Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
Wprowadza EN IEC 63093-10:2022 [IDT], IEC 63093-10:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61247:2002 - wersja angielska
ICS 29.100.10