PN-EN IEC 62858:2020-06 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Gęstość wyładowań piorunowych oparta na systemach ich lokalizacji (LLS) -- Ogólne zasady

Zakres

Niniejsza norma wprowadza i omawia wszystkie środki niezbędne do tego, by wartości NG, uzyskiwane w różnych krajach z LLS, były wiarygodne i jednorodne. Jednak uwzględnia się tylko te parametry, które są istotne do oceny ryzyka.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62858:2020-06 - wersja polska
Tytuł Gęstość wyładowań piorunowych oparta na systemach ich lokalizacji (LLS) -- Ogólne zasady
Data publikacji 09-12-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN IEC 62858:2019 [IDT], IEC 62858:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62858:2015-12 - wersja angielska
ICS 29.020, 91.120.40