PN-EN IEC 62764-1:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Procedury pomiaru poziomów pola magnetycznego wytwarzanego przez urządzenia elektroniczne i elektryczne w środowisku samochodowym w odniesieniu do ekspozycji ludzi -- Część 1: Pola magnetyczne małej częstotliwości

Zakres

Niniejsza część IEC 62764 dotyczy oceny ekspozycji ludzi na pola magnetyczne małej częstotliwości wytwarzane przez pojazdy samochodowe. W przypadku pojazdów typu plug-in dotyczy to także urządzeń zasilających pojazdy elektryczne (EVSE) i związanych z nimi przewodów dostarczanych przez producenta samochodu. Nie dotyczy to stacji ładowania.
W niniejszym dokumencie określono procedurę pomiaru dla oceny narażeń na pole magnetyczne wytwarzane przez urządzenia elektroniczne i elektryczne (z wyjątkiem anten o częstotliwości radiowej nadających sygnały w sposób zamierzony) w wybranych środowiskach samochodowych, w samochodach osobowych i pojazdach użytkowych kategorii M1 i N1, określonych w ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3. Zapewnia ona znormalizowane warunki eksploatacji i określa zalecane pomiary w celu oceny zgodności z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi ekspozycji.
Niniejszy dokument obejmuje zakres częstotliwości od 1 Hz do 100 kHz i ma zastosowanie do każdego typu silnika i/lub wewnętrznego źródła energii.
Zakres niniejszego dokumentu nie obejmuje procedur oceny ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia do bezprzewodowego przesyłu energii (WPT) stosowane w środowisku samochodowym. Procedury oceny ekspozycji dla urządzeń WPT są objęte IEC PAS 63184. W niniejszym dokumencie nie uwzględniono stanów przejściowych pola magnetycznego krótszych niż 200 ms, występujących podczas uruchamiania funkcji elektrycznych.
Nieprawidłowe działania pojazdu lub jego urządzeń nie zostały uwzględnione.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62764-1:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Procedury pomiaru poziomów pola magnetycznego wytwarzanego przez urządzenia elektroniczne i elektryczne w środowisku samochodowym w odniesieniu do ekspozycji ludzi -- Część 1: Pola magnetyczne małej częstotliwości
Data publikacji 15-06-2023
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 62764-1:2022 [IDT], IEC 62764-1:2022 [IDT]
ICS 17.220.20