PN-EN IEC 62677-3-103:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Termokurczliwe kształtki na niskie i średnie napięcie -- Część 3-103: Wymagania techniczne dotyczące poszczególnych materiałów -- Termokurczliwe poliolefinowe kształtki przewodzące do stosowania przy średnim napięciu

Zakres

Niniejsza część IEC 62677 dotyczy kształtek termokurczliwych, przewodzących, stosowanych przy średnim napięciu w szerokim zakresie różnych konfiguracji, przeznaczonych do izolowania od wpływów środowiska, ochrony mechanicznej, zabezpieczania wyprowadzeń zakończeń kabli zasilających, połączeń i końcówek. Te wytłoczone kształtki są przeznaczone do stosowania w temperaturze od –40 ⁰C do 100 ⁰C. Kształtki mogą być dostarczane wstępnie pokryte klejem. W Załączniku A podano wytyczne dotyczące zgodności kleju i własności temperaturowych. Informacje o opcjach można uzyskać u producentów/dostawców. Materiały, które spełniają wymagania niniejszej specyfikacji, charakteryzują się określonymi własnościami. Zaleca się jednak, aby użytkownik przy doborze materiału do konkretnego zastosowania, kierował się rzeczywistymi wymaganiami zależnymi od zastosowania, a nie opierał się jedynie na niniejszej specyfikacji. Opisane badania mają na celu sprawdzenie jakości formowanych kształtek. Ponieważ uznaje się, że kształtki są przeznaczone do stosowania w osprzęcie kablowym niskiego i średniego napięcia powinny spełniać wymagania elektryczne, jako część składowa takiego osprzętu kablowego. Przykłady wymagań opisano w EN 50393, HD 629 i IEC 60502 (wszystkie części).

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62677-3-103:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Termokurczliwe kształtki na niskie i średnie napięcie -- Część 3-103: Wymagania techniczne dotyczące poszczególnych materiałów -- Termokurczliwe poliolefinowe kształtki przewodzące do stosowania przy średnim napięciu
Data publikacji 18-12-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN IEC 62677-3-103:2019 [IDT], IEC 62677-3-103:2019 [IDT]
ICS 29.035.01, 29.035.20