PN-EN IEC 62610-6:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Zarządzanie temperaturą w szafach zgodnych z serią norm IEC 60297 i IEC 60917 -- Część 6: Recyrkulacja powietrza i obejście wewnątrz szaf

Zakres

Niniejsza część IEC 62610 zajmuje się zarządzaniem termicznym dotyczącym szaf zgodnie z seriami norm IEC 60297 i IEC 60917, zapewnia kompatybilne metody pomiaru współczynnika recyrkulacji i współczynnika obejścia, będące wskaźnikami określającymi jakość chłodzenia wymuszonym obiegiem powietrza, które mogą być powszechnie stosowane do wnętrz szaf z zamontowaną kasetą ze sprzętem i/lub chasiss.
Niniejszy dokument zawiera:
a) definicję prędkości recyrkulacji i natężenia przepływu obejścia w chłodzeniu szafy,
b) poziomy współczynnika recyrkulacji RC,
c) definicję wzoru współczynnika recyrkulacji RCs w przypadku chłodzenia wymuszonym obiegiem powietrza kasety i/lub zamontowanego w szafie chassis ze sprzętem,
d) definicję wzoru współczynnika recyrkulacji RCr i obejścia BPr dla całej szafy,
e) wymagania dotyczące metody pomiaru dla każdej temperatury niezbędnej do obliczenia współczynnika recyrkulacji RCs, RCr i współczynnika obejścia BPr.
Zamieszczone rysunki nie mają na celu wskazania wzoru produktu. Służą one tylko do wyjaśnienia warunków dotyczących chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza.
Zakłada się, że przedstawione w niniejszym dokumencie metody pomiaru recyrkulacji i obejścia mają zastosowanie do szafy zainstalowanej w pomieszczeniu. Wlot powietrza chłodzącego znajduje się z przodu lub na dole szafy, a ogrzane powietrze jest odprowadzane do tyłu lub w górę. Metody te mogą być zastosowane też do szafy zainstalowanej na zewnątrz i mającej z przodu lub z tyłu takie urządzenia chłodzące jak wymiennik ciepła lub klimatyzator (patrz załącznik C).
Współczynnik recyrkulacji kasety lub szafy jest zdefiniowany dla każdej pojedynczej kasety lub zamontowanym w szafie chassis ze sprzętem lub dla całej szafy. Współczynnik obejścia szafy jest zdefiniowany dla całej szafy.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62610-6:2020-12 - wersja angielska
Tytuł Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Zarządzanie temperaturą w szafach zgodnych z serią norm IEC 60297 i IEC 60917 -- Część 6: Recyrkulacja powietrza i obejście wewnątrz szaf
Data publikacji 22-12-2020
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN IEC 62610-6:2020 [IDT], IEC 62610-6:2020 [IDT]
ICS 31.240