PN-EN IEC 62484:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Spektrometryczne monitory portalowe promieniowania (SPM) do wykrywania i identyfikacji nielegalnego handlu materiałami promieniotwórczymi

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania eksploatacyjne zainstalowanych monitorów portalowych, używanych do wykrywania i identyfikacji emiterów promieniowania gamma oraz wykrywania emiterów promieniowania neutronowego. Monitory te są powszechnie znane jako spektrometryczne monitory promieniowania lub SPM. Służą do monitorowania pojazdów, kontenerów ładunkowych, osób lub paczek i są zwykle używane na krajowych i międzynarodowych przejściach granicznych oraz portach wejścia. SPM mogą być stosowane w każdym miejscu, w którym istnieje potrzeba tego typu monitoringu.
Niniejszy dokument ustanawia ogólne wymagania radiologiczne, klimatyczne, mechaniczne, elektryczne i elektromagnetyczne oraz dokumentacyjne i związane z nimi metody badań. Podsumowanie wymagań eksploatacyjnych znajduje się w Tabeli 11. Informacyjna lista wymagań środowiskowych normy IEC 62706 znajduje się w Tabeli 12.
Niniejszy dokument nie dotyczy działania niespektroskopowych monitorów portalowych objętych normą IEC 62244.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62484:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Spektrometryczne monitory portalowe promieniowania (SPM) do wykrywania i identyfikacji nielegalnego handlu materiałami promieniotwórczymi
Data publikacji 18-10-2022
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN IEC 62484:2021 [IDT], IEC 62484:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62484:2016-03 - wersja angielska
ICS 17.240, 13.280