PN-EN IEC 62220-2-1:2024-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Charakterystyki cyfrowych urządzeń obrazowania rentgenowskiego -- Część 2-1: Wyznaczanie efektywności subtrakcji dwuenergetycznej -- Detektory stosowane w dwuenergetycznym obrazowaniu radiograficznym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono parametry funkcjonowania cyfrowych urządzeń obrazowania rentgenowskiego z możliwością obrazowania dwuenergetycznego, przeznaczonych do zastosowań medycznych, oraz podano metody ich wyznaczania. Parametry te mogą być stosowane do analizy obrazów po subtrakcji tkankowej oraz do oceny efektywności dawki, charakterystyk szumów i efektywności subtrakcji tkankowej cyfrowych urządzeń obrazowania rentgenowskiego. Przedstawione metody określają sposoby uzyskiwania wielospektralnych danych pierwotnych oraz wyliczaniem z nich obrazów po subtrakcji tkankowej.
Przewidywanymi użytkownikami tego dokumentu są wytwórcy, jak również dobrze wyposażone laboratoria badawcze. Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie cyfrowych urządzeń obrazowania rentgenowskiego stosowanych w dwuenergetycznym obrazowaniu radiograficznym z pojedynczą lub wielokrotną ekspozycją, opartych, na przykład, na systemach CR oraz bezpośrednich i pośrednich systemach wykorzystujących detektor płaskopanelowy.
Niniejszy dokument nie uwzględnia i nie ma zastosowania do:
– cyfrowych urządzeń obrazowania rentgenowskiego przeznaczonych do stosowania w mammografii lub w radiografii stomatologicznej;
– cyfrowych urządzeń obrazowania rentgenowskiego ze skanowaniem szczelinowym;
– tomografii komputerowej lub tomografii komputerowej wiązki stożkowej;
– urządzeń do rozróżniania energii fotonów, takich jak urządzenia obrazowania rentgenowskiego do zliczania fotonów;
– urządzeń do dynamicznego obrazowania (gdzie uzyskiwane są serie obrazów, jak we fluoroskopii lub w obrazowaniu kardiologicznym);
– cyfrowych urządzeń obrazowania rentgenowskiego przeznaczonych do stosowania z wiązkami radioterapeutycznymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62220-2-1:2024-05 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Charakterystyki cyfrowych urządzeń obrazowania rentgenowskiego -- Część 2-1: Wyznaczanie efektywności subtrakcji dwuenergetycznej -- Detektory stosowane w dwuenergetycznym obrazowaniu radiograficznym
Data publikacji 16-05-2024
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 62220-2-1:2023 [IDT], IEC 62220-2-1:2023 [IDT]
ICS 11.040.50