PN-EN IEC 62077:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Cyrkulatory światłowodowe -- Specyfikacja ogólna

Zakres

Niniejsza norma dotyczy cyrkulatorów światłowodowych posiadających wszystkie z następujących głównych cech:
- są nieodwracalnymi urządzeniami światłowodowymi, w których każdy port jest włóknem lub złączem światłowodowym;
- są urządzeniami pasywnymi zgodnie z kategoryzacją i definicją podaną w IEC TS 62538;
- posiadają trzy lub więcej portów do kierunkowej transmisji mocy optycznej.

Przykład technologii cyrkulatora światłowodowego opisano odpowiednio w Załączniku A oraz Załączniku B.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62077:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Cyrkulatory światłowodowe -- Specyfikacja ogólna
Data publikacji 27-04-2023
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 62077:2022 [IDT], IEC 62077:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62077:2016-04 - wersja angielska
ICS 33.180.20