PN-EN IEC 61993-2:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 2: Okrętowe urządzenia klasy A systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Wymagania dotyczące działania i eksploatacji, metody badania i wymagane wyniki badań

Zakres

W niniejszej części IEC 61993 określono minimalne wymagania dotyczące działania i eksploatacji, metody badania i wymagane wyniki badań przyjęte przez IMO w rezolucji MSC.74(69):1998, Załącznik 3. W niniejszym dokumencie wprowadzono mające zastosowanie charakterystyki techniczne okrętowych urządzeń klasy A zawarte w Rekomendacji ITU-R M.1371 i tam, gdzie ma to zastosowanie uwzględniono Regulamin Radiowy ITU. Ponadto uwzględniono Rezolucję IMO A.694(17), z którą powiązana jest IEC 60945. Tam, gdzie wymagania niniejszej normy różnią się od tych podanych w IEC 60945, pierwszeństwo mają wymagania niniejszej normy.
W niniejszym dokumencie określono również minimalne wymagania dotyczące zarówno środków wprowadzania i zobrazowania danych jak i interfejsów do innych urządzeń nadających się do stosowania jako środki wprowadzania i obrazowania danych.
UWAGA Wszystkie części tekstu niniejszego dokumentu identyczne z tekstem zawartym w rezolucji IMO MSC.74(69):1998, Załącznik 3 lub w Rekomendacji ITU-R M.1371 są wydrukowane kursywą, a powołania na Rezolucję (skrócone do "A3") lub na rekomendację (skrócone do "M.1371") i numery rozdziałów podano w nawiasach, na przykład odpowiednio (A3/3.3) lub (M.1371-5/A2-3.3).

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61993-2:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 2: Okrętowe urządzenia klasy A systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Wymagania dotyczące działania i eksploatacji, metody badania i wymagane wyniki badań
Data publikacji 22-02-2019
Liczba stron 156
Grupa cenowa XC
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN IEC 61993-2:2018 [IDT], IEC 61993-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61993-2:2013-07 - wersja angielska
ICS 47.020.70