PN-EN IEC 61406-1:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Link identyfikacyjny -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej części IEC 61406 określono wymagania minimalne dla globalnego, unikalnego identyfikatora fizycznego obiektu, który także ustanawia połączenie do informacji cyfrowej o nim samym. Identyfikator jest nazwany jako „Link identyfikacyjny” (IL), z zakodowanymi danymi nazwanymi jako łańcuch IL. Łańcuch IL jest w formacie danych jako link (URL). IL jest czytelny maszynowo i jest przymocowany do obiektu fizycznego jako symbol 2D lub jako nośnik NFC.
Wymagania w niniejszym dokumencie stosują się do obiektów fizycznych
• które są dostarczane przez producenta jako indywidualne urządzenie,
• i które posiadają już unikalne oznaczenie nadane przez producenta.
Niniejszy dokument nie podaje żadnych wymagań dla zawartości i rozmieszczenia tablic znamionowych/tablic typu (np. rozmieszczenie przestrzenne, zawartość tekstu, symboli przyjęcia itd.).

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61406-1:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Link identyfikacyjny -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 16-06-2023
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN IEC 61406-1:2022 [IDT], IEC 61406-1:2022 [IDT]
ICS 35.240.15