PN-EN IEC 61347-2-14:2018-08 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Urządzenia do lamp -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym i/lub prądem przemiennym do lamp indukcyjnych fluorescencyjnych

Zakres

W niniejszej części IEC 61347 określono szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektronicznych urządzeń do lamp, zasilanych napięciem przemiennym o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz, nie przekraczającym 1000 V i/lub napięciem stałym, pracujących z częstotliwościami roboczymi odbiegającymi od częstotliwości sieciowych, związanymi z indukcyjnymi lampami fluorescencyjnymi jak określono w IEC 62532 i IEC 62639, do pracy na wysokich częstotliwościach.
Dla oświetlenia awaryjnego, wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń zasilanych centralnie podano
w Załączniku J. W Załączniku J podano również wymagania funkcjonalne dotyczące bezpieczeństwa oświetlenia awaryjnego.
Wymagania dotyczące urządzeń sterujących do oświetlania awaryjnego, pracujących przy zasilaniu innym niż centralne, podano w IEC 61347-2-7.
UWAGA Wymagania dotyczące funkcjonalności wyszczególnione w Załączniku J są uznawane za zapewniające niezawodne działanie oświetlenia awaryjnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61347-2-14:2018-08 - wersja polska
Tytuł Urządzenia do lamp -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym i/lub prądem przemiennym do lamp indukcyjnych fluorescencyjnych
Data publikacji 09-01-2023
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN IEC 61347-2-14:2018 [IDT], IEC 61347-2-14:2018 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.140.99