PN-EN IEC 61189-2-801:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Metody badań materiałów elektrycznych, płytek drukowanych oraz innych struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 2-801: Badanie przewodności cieplnej materiałów podłoża

Zakres

W niniejszej części IEC 61189 zdefiniowano metodę badania właściwości cieplnych przez ogrzewanie ścieżką węglową. W metodzie wykorzystuje się naniesiony sitodrukiem wzór ścieżki węglowej używany do określenia sprawności termicznej warstwy dielektrycznej na metalowej płycie podłoża.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61189-2-801:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Metody badań materiałów elektrycznych, płytek drukowanych oraz innych struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 2-801: Badanie przewodności cieplnej materiałów podłoża
Data publikacji 23-04-2024
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN IEC 61189-2-801:2023 [IDT], IEC 61189-2-801:2023 [IDT]
ICS 31.180