PN-EN IEC 61189-2-501:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Metody badań materiałów elektrycznych, płytek drukowanych oraz innych struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 2-501: Metody badań materiałów stosowanych w strukturach wzajemnych połączeń -- Pomiar siły sprężystości i współczynnika utrzymania sprężystości elastycznych materiałów dielektrycznych

Zakres

W niniejszej części IEC 61189 przedstawiono metodę odpowiednią do badania miękkości produktów typu FCCL (laminat elastyczny pokryty miedzią) i materiałów pokrewnych. Metoda ta określa sprężystość w określonych warunkach. Badanie przeprowadza się na próbce w takiej postaci, w jakiej została wyprodukowana i bez kondycjonowania. Badanie nie dotyczy siły sprężystości mniejszej niż 10 mN.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61189-2-501:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Metody badań materiałów elektrycznych, płytek drukowanych oraz innych struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 2-501: Metody badań materiałów stosowanych w strukturach wzajemnych połączeń -- Pomiar siły sprężystości i współczynnika utrzymania sprężystości elastycznych materiałów dielektrycznych
Data publikacji 09-11-2022
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN IEC 61189-2-501:2022 [IDT], IEC 61189-2-501:2022 [IDT]
ICS 31.180