PN-EN IEC 61169-71:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 71: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 5 mm -- Impedancja charakterystyczna 50 Ω - typ NEX10®

Zakres

Niniejsza część IEC 61169, będąca specyfikacją grupową (SS), zawiera zasady i wytyczne opracowywania specyfikacji szczegółowych (DS) dotyczących złączy współosiowych w.cz. typu NEX10® stosowanych głównie do 50 Ω systemów komunikacji radiowej.
W niniejszym dokumencie określono wymiary czołowych części współpracujących złączy ogólnego przeznaczenia - klasy 2, szczegółowe wymiary standardowych złączy pomiarowych klasy 1, informacje odnośnie sprawdzania za pomocą sprawdzianów oraz programy badania wybrane z IEC 61169-1 do zastosowania we wszystkich specyfikacjach szczegółowych dotyczących złączy współosiowych w.cz. typu NEX10®.
W niniejszym dokumencie podano zalecane właściwości wykonania, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu specyfikacji szczegółowej oraz uwzględniono programy badań i wymagania kontroli do poziomów oceny M i H.
Złącza współosiowe w.cz. typu NEX10® są stosowane ze wszystkimi rodzajami kabli w.cz. oraz w obwodach mikropaskowych systemów transmisji radiowej o częstotliwościach roboczych do 20 GHz.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61169-71 - wersja angielska
Tytuł Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 71: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 5 mm -- Impedancja charakterystyczna 50 Ω - typ NEX10®
Data publikacji 15-02-2023
Liczba stron 42
Grupa cenowa XZ
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN IEC 61169-71:2022 [IDT], IEC 61169-71:2022 [IDT]
ICS 33.120.30