PN-EN IEC 61169-66:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 66: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 5 mm, ze sprzęgiem szybkoblokującym lub gwintowym, impedancji charakterystycznej 50 Ω (serii 2,2-5)

Zakres

Niniejsza część IEC 61169, będąca specyfikacją grupową (SS), zawiera zasady i wytyczne opracowywania specyfikacji szczegółowych (DS) dotyczących złączy współosiowych w. cz. serii 2,2-5, ze sprzęgiem szybkoblokującym lub gwintowym, impedancji charakterystycznej 50 Ω, w zakresie częstotliwości pracy do 6 GHz. Do stosowania głównie w bezprzewodowych systemach telekomunikacyjnych.
Określono wymiary czołowych części współpracujących złączy ogólnego przeznaczenia klasy 2, informacje odnośnie sprawdzianów oraz badania wybrane z IEC 61169-1 do zastosowania we wszystkich specyfikacjach szczegółowych dotyczących złączy w. cz. serii 2,2-5.
W niniejszej specyfikacji podano zalecane właściwości wykonania, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu specyfikacji szczegółowej oraz uwzględniono wszystkie programy badań i wymagania kontroli do poziomów oceny M i H.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61169-66:2021-11 - wersja angielska
Tytuł Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 66: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 5 mm, ze sprzęgiem szybkoblokującym lub gwintowym, impedancji charakterystycznej 50 Ω (serii 2,2-5)
Data publikacji 10-11-2021
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN IEC 61169-66:2021 [IDT], IEC 61169-66:2021 [IDT]
ICS 33.120.30