PN-EN IEC 61169-64:2020-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 64: Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 0,8 mm -- Impedancja charakterystyczna 50 Ω (typ 0,8)

Zakres

Niniejsza część IEC 61169, będąca specyfikacją grupową (SS), zawiera zasady i wytyczne opracowywania specyfikacji szczegółowych (DS) dla IEC 61169 (wszystkie części) dotyczących złączy współosiowych ze sprzęgiem 0,8 mm.
Złącza te stosowane są z przewodami o impedancji charakterystycznej 50 Ω w zakresie częstotliwości pracy do 145 GHz. Wykorzystywane są powszechnie w komunikacji i pomiarach.
Określono wymiary interfejsu dla złączy ogólnego przeznaczenia z informacją odnośnie sprawdzania za pomocą sprawdzianów oraz obowiązkowe badania wybrane z IEC 61169-1, do stosowania we wszystkich DS dotyczących złączy typu 0,8.
W niniejszej specyfikacji podano zalecane właściwości wykonania, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu DS oraz uwzględniono wszystkie programy badań i wymagania kontroli.
Wszystkie niezwymiarowane zobrazowane konfiguracje podano tylko w celu poglądowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61169-64:2020-06 - wersja angielska
Tytuł Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 64: Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 0,8 mm -- Impedancja charakterystyczna 50 Ω (typ 0,8)
Data publikacji 02-06-2020
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN IEC 61169-64:2019 [IDT], IEC 61169-64:2019 [IDT]
ICS 33.120.30