PN-EN IEC 61169-21:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 21: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 9,5 mm (0,374 cala) ze sprzęgiem gwintowym -- Impedancja charakterystyczna 50 Ω (typ SC)

Zakres

Niniejsza część IEC 61169, będąca specyfikacją grupową (SS), zawiera zasady i wytyczne opracowywania specyfikacji szczegółowych (DS) dotyczących złączy współosiowych w.cz. typu SC ze sprzęgiem gwintowym, impedancji charakterystycznej 50 Ω. Złącza te używane są z przewodami elastycznymi i półsztywnymi. Zaleca się stosowanie ich do średniej mocy i niskim współczynniku odbicia do 11 GHz. Interfejs z dielektrykiem jest szczególnie przystosowany do zastosowania w zaostrzonych warunkach środowiskowych.
W niniejszym dokumencie określono wymiary czołowych części współpracujących złączy, szczegóły wymiarowe, informacje odnośnie sprawdzania za pomocą sprawdzianów złączy ogólnego przeznaczenia klasy 2 i standardowych złączy pomiarowych klasy 0, oraz programy badania i wymagania kontroli wybrane z IEC 61169-1 do zastosowania we wszystkich specyfikacjach szczegółowych dotyczących złączy w.cz. serii SC. Interfejs typu SC określony w niniejszym dokumencie jest równoważny interfejsowi typu SC-B w IEC 60169-21:1985.
W niniejszym dokumencie podano zalecane właściwości wykonania, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu specyfikacji szczegółowej oraz uwzględniono programy badań i wymagania kontroli do poziomów oceny M i H.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61169-21:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 21: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 9,5 mm (0,374 cala) ze sprzęgiem gwintowym -- Impedancja charakterystyczna 50 Ω (typ SC)
Data publikacji 15-11-2022
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN IEC 61169-21:2022 [IDT], IEC 61169-21:2022 [IDT]
ICS 33.120.30