PN-EN IEC 61158-6-3:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 334,70  PLN Z VAT: 411,68  PLN
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-3: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 3

Zakres

Warstwa zastosowań magistrali lokalnej (FAL) zapewnia programy użytkownika razem ze środkami dostępu do środowiska komunikacyjnego magistrali lokalnej. Pod tym względem FAL może być widziane jako „okno między odpowiednimi programami aplikacyjnymi”.
W niniejszej części IEC 61158 podano elementy wspólne do podstawowego krytycznego czasowo i niekrytycznego czasowo przesyłania wiadomości w komunikacji między programami aplikacyjnymi w środowisku automatyzacji i tekstów właściwych do magistrali lokalnej Typu 3. Termin „krytyczne czasowo” został użyty w celu przedstawienia istnienia okienka czasowego, w ciągu którego wymaga się wykonania jednego lub kilku konkretnych działań z pewnym zdefiniowanym poziomem pewności. Nie wykonanie konkretnych działań w ramach okienka czasowego powoduje ryzyko uszkodzenia aplikacji żądających tych działań z towarzyszącym mu ryzykiem dotyczącym wyposażenia, instalacji i prawdopodobnie życia ludzi.
W niniejszej Normie Międzynarodowej zdefiniowano w sposób abstrakcyjny zachowanie widziane z zewnątrz zapewniane przez warstwę zastosowań magistrali lokalnej Typu 3, w kategoriach:
a) składni abstrakcyjnej definiującej jednostki danych protokołu warstwy zastosowań przenoszone między komunikującymi się elementami aplikacji;
b) składni transferu definiującej jednostki danych protokołu warstwy zastosowań przenoszone między komunikującymi się elementami aplikacji;
c) maszyny stanów kontekstu aplikacji definiującej zachowanie się usług zastosowania widziane między komunikującymi się elementami aplikacji;
d) maszyny stanów zależności aplikacji definiującej komunikację widzianą między komunikującymi się elementami aplikacji.
Celem niniejszej normy jest zdefiniowanie protokołu przewidzianego do:
a) zdefiniowania przedstawienia powiązań prymitywów usług zdefiniowanych w IEC 61158-5-3 i
b) zdefiniowania widzianego z zewnątrz zachowania stowarzyszonego z ich transferem.
W niniejszym dokumencie wyszczególniono protokół warstwy zastosowań magistrali lokalnej (fieldbus) Typu 3 zgodnie z Podstawowym Modelem Odniesienia OSI (ISO/IEC 7498-1) i strukturą warstwy zastosowań OSI (ISO/IEC 9545).

* wymagane pola

Bez VAT: 334,70  PLN Z VAT: 411,68  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61158-6-3:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-3: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 3
Data publikacji 29-01-2020
Liczba stron 388
Grupa cenowa XJ
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN IEC 61158-6-3:2019 [IDT], IEC 61158-6-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61158-6-3:2015-03 - wersja angielska
ICS 25.040.40, 35.100.70, 35.110