PN-EN IEC 61158-6-25:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-25: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 25

Zakres

Warstwa aplikacji sieci (FAL) definiuje programy użytkownika w sensie dostępu do środowiska komunikacyjnego magistrali lokalnej. Pod tym względem, FAL może być widoczne jak „okno pomiędzy odpowiednimi programami”.
Niniejsza Norma Międzynarodowa podaje podstawowe elementy dla komunikacji krytycznej w czasie i niekrytycznej w czasie pomiędzy aplikacjami w środowisku automatyki i magistrali lokalnej właściwych dla Typu 25. Termin „krytyczny w czasie” jest użyty do określenia „okna czasowego”, w którym wykonywane jest jedno lub kilka działań na określonym poziomie pewności. Błąd w wykonaniu określonych czynności w oknie czasowym, niesie ryzyko błędu aplikacji, które żądały wykonania działania, z ryzykiem dla urządzeń, fabryki i możliwym ryzykiem dla ludzkiego życia.
Niniejszy dokument określa w sposób abstrakcyjny widoczne zewnętrzne zachowanie przez różne magistrale lokalne na poziomie warstwy aplikacji pod względem:
a) abstrakcyjną składnię definiujący jednostki danych protokołu warstwy aplikacji przenoszonych pomiędzy jednostkami aplikacji
b) składnię transportową definiujący jednostki danych protokołu warstwy aplikacji przenoszonych pomiędzy jednostkami aplikacji
c) kontekst stanu aplikacji maszyny definiujący zachowanie usługi aplikacji widziane pomiędzy jednostkami aplikacji komunikującymi; i
d) relację aplikacji stanu maszyny definiujących zachowanie komunikacji widoczne pomiędzy jednostkami aplikacji.
Celem niniejszego dokumentu jest zdefiniowanie protokołu dla
a) definicji przewodowej reprezentacji prymitywów usług zdefiniowanych w IEC 61158-5-25, i
b) definicji widocznego zewnętrznie zachowania powiązanego z przesyłem.
Niniejszy dokument określa Protokół Warstwy Aplikacji IEC zgodnie z Podstawowym Modelem Odniesienia OSI (ISO/IEC 7498-1) i strukturą OSI warstwy aplikacji (ISO/IEC 9545).

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61158-6-25:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-25: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 25
Data publikacji 29-01-2020
Liczba stron 134
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN IEC 61158-6-25:2019 [IDT], IEC 61158-6-25:2019 [IDT]
ICS 25.040.40, 35.100.70, 35.110