PN-EN IEC 61010-2-012:2022-09/A11:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-012: Wymagania szczegółowe dotyczące badań klimatycznych i środowiskowych i innych urządzeń kondycjonowanych temperaturowo

Zakres

Wprowadzono zmiany do rozdziałów/podrozdziałów 2, 5.4.3, 11 oraz do załącznika CC. Dodano załączniki ZA i ZZ.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61010-2-012:2022-09/A11:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-012: Wymagania szczegółowe dotyczące badań klimatycznych i środowiskowych i innych urządzeń kondycjonowanych temperaturowo
Data publikacji 10-02-2023
Liczba stron 17
Grupa cenowa XZ
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 69, Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
Wprowadza EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 19.080