PN-EN IEC 60966-4-3:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 4-3: Wymagania szczegółowe dotyczące półsztywnych połączeń kabli -- Zakres częstotliwości do 6000 MHz, typ 50-12, półsztywny kabel koncentryczny o niskiej stratności

Zakres

Niniejsza część IEC 60966 zawiera szczegółową specyfikację dotycząca półsztywnych połączeń kablowych składających się z półsztywnego kabla koncentrycznego typu 50-12 o niskiej stratności i złączy takich jak typ 7-16 (IEC 61169-4), typ 4.1-9.5 (IEC 61169-11), typ N (IEC 61169-16), typ S7-16 (IEC 61169-53) lub typ 4.3-10 (IEC 61169-54).

Niniejsza specyfikacja szczegółowa odnosi się do połączeń kabli (złącz kablowych) stosowanych jako kable połączeniowe w łączności komórkowej, przede wszystkim w połączeniach kabli używanych pomiędzy głównym zasilaczem a antenami lub pomiędzy głównym zasilaczem a systemem urządzeń lub pomiędzy zdalnymi głowicami radiowymi a antenami. Częstotliwość pracy wynosi do 6 000 MHz.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60966-4-3:2023-03 - wersja angielska
Tytuł Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 4-3: Wymagania szczegółowe dotyczące półsztywnych połączeń kabli -- Zakres częstotliwości do 6000 MHz, typ 50-12, półsztywny kabel koncentryczny o niskiej stratności
Data publikacji 14-03-2023
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN IEC 60966-4-3:2022 [IDT], IEC 60966-4-3:2022 [IDT]
ICS 33.120.01