PN-EN IEC 60721-3-4:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-4: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach nie chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych

Zakres

W niniejszej części Normy Międzynarodowej 60721 podano klasyfikację grup czynników środowiskowych i ich ostrości, na które wyroby są narażane podczas ich użytkowania w miejscach stałego zainstalowania nie chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych. Miejsca nie chronione przed wpływem czynników atmosferycznych, gdzie mogą być zainstalowane wyroby przeznaczone do stałego lub czasowego użytkowania są podane w IEC 60721-3-3.
Określone w niniejszej normie czynniki środowiskowe ograniczono tylko do tych, które mogą bezpośrednio oddziaływać na działanie wyrobu i tylko takie warunki są (brane od uwagę) rozważane. Nie podano specjalnego opisu oddziaływania skutków tych warunków na wyroby.
Norma nie uwzględnia warunków środowiskowych bezpośrednio związanych z zagrożeniem pożarem lub wybuchem, mikroklimatem wewnątrz wyrobu oraz warunków związanych z promieniowaniem jonizującym.
Nie uwzględnia również innych nieprzewidzianych zdarzeń.
W normie podano ograniczoną liczbę klas warunków środowiskowych, obejmujących szeroki zakres zastosowań.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60721-3-4:2019-10/AC:2023-09E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60721-3-4:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-4: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach nie chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych
Data publikacji 01-10-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN IEC 60721-3-4:2019 [IDT], IEC 60721-3-4:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60721-3-4:2002 - wersja angielska
ICS 19.040