PN-EN IEC 60695-6-2:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-2: Zadymienie -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie

Zakres

W niniejszej części IEC 60695 podano podsumowanie metod badań powszechnie stosowanych do oceny zaciemnienia dymem. Przedstawiono krótki opis statycznych i dynamicznych metod badań powszechnie stosowanych zarówno w normach międzynarodowych jak i krajowych lub przemysłowych. Norma zawiera specjalne spostrzeżenia dotyczące znaczenia wyrobów i materiałów elektrotechnicznych oraz scenariuszy pożarów a także podano zalecenia dotyczące ich stosowania.
Niniejsza podstawowa publikacja bezpieczeństwa powinny być stosowane przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51.
Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa przy opracowywaniu swoich publikacji. Wymagania, metody badań lub warunki badań podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną wyraźnie powołane lub włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60695-6-2:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-2: Zadymienie -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie
Data publikacji 06-12-2018
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN IEC 60695-6-2:2018 [IDT], IEC 60695-6-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-6-2:2012 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.220.99