PN-EN IEC 60684-3-214:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-214: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe, poliolefinowe, samogasnące, o grubej i średniej ściance

Zakres

W niniejszej normie podano wymagania dotyczące dwóch typów termokurczliwych koszulek poliolefinowych, nieopóźniających rozprzestrzeniania płomienia, o nominalnym współczynniku skurczu 3:1 i średniej oraz grubej ściance. Koszulki przeznaczone są do pracy w temperaturze do 100 °C.
Koszulki typu A: średnia grubość ścianki -- typowa średnica wewnętrzna do 200 mm.
Koszulki typu B: gruba ścianka -- typowa średnica wewnętrzna do 200 mm.
Te koszulki są standardowo dostępne w kolorze czarnym.
Z uwagi na dużą różnorodność wymiarów i grubość ścianek, w Tablicach A.1 i A.2 przedstawiono wytyczne dotyczące dostępnych wymiarów koszulek. Właściwe wymiary koszulek użytkownik powinien ustalić z dostawcą.
Materiały, które spełniają wymagania, zawarte w niniejszej normie, charakteryzują się określonymi własnościami. Zaleca się jednak, aby użytkownik przy doborze materiału do konkretnego zastosowania, kierował się rzeczywistymi wymaganiami odpowiednimi dla danego zastosowania, a nie opierał się jedynie na niniejszej specyfikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60684-3-214:2020-04 - wersja angielska
Tytuł Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-214: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe, poliolefinowe, samogasnące, o grubej i średniej ściance
Data publikacji 29-04-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN IEC 60684-3-214:2019 [IDT], IEC 60684-3-214:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60684-3-214:2014-07 - wersja angielska
ICS 29.035.20