PN-EN IEC 60601-2-76:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do hemostazy za pomocą zjonizowanego gazu o niskiej energii

Zakres

Niniejsza część IEC 60601 ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO URZĄDZEŃ DO HEMOSTAZY ZA POMOCĄ ZJONIZOWANEGO GAZU O NISKIEJ ENERGII zwanych dalej jako URZĄDZENIA ME.
ZAGROŻENIA właściwe dla zamierzonej fizjologicznej funkcji URZĄDZEŃ ME albo SYSTEMÓW ME w zakresie tego dokumentu nie są objęte określonymi wymaganiami niniejszego dokumentu, z wyjątkiem 7.2.13 i 8.4.1 w normie ogólnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60601-2-76:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do hemostazy za pomocą zjonizowanego gazu o niskiej energii
Data publikacji 24-06-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 60601-2-76:2019 [IDT], IEC 60601-2-76:2018 [IDT]
ICS 11.040.20