PN-EN IEC 60512-27-200:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 27-200: Dodatkowe specyfikacje do badań integralności sygnałowej do 2 000 MHz dotyczące serii złączy IEC 60603-7 -- Badania od 27a do 27g

Zakres

Niniejsza część IEC 60512 zawiera dodatkowe, uzupełniające specyfikacje z metodą badania w celu rozszerzenia górnej częstotliwości dla badanych złączy i związanych z nimi badawczymi pośrednikami do zastosowania w badaniach integralności sygnałowej i wydajności transmisji określonych w IEC 60512-27-100. W celu wsparcia przesłuchów i związanych z nimi wymagań dotyczących transmisji określonych w IEC 60603-7-81, dla częstotliwości do 2 000 MHz, niniejsze dodatkowe specyfikacje rozszerzają górną częstotliwość badania 500 MHz w IEC 60512-27-100 do górnej częstotliwości badania 2 000 MHz wg IEC 60512-28-100.
Niniejszy dokument zawiera pomiary integralności sygnału i wydajności transmisji 8 torowych typów złączy zdefiniowanych w poniższych opublikowanych normach:
IEC 60603-7-2
IEC 60603-7-3
IEC 60603-7-4
IEC 60603-7-5
IEC 60603-7-41
IEC 60603-7-51
IEC 60603-7-81.
Niniejszy dokument obejmuje odpowiednie procedury badania integralności sygnału i wydajności transmisji złącza zdefiniowane w wymienionych opublikowanych normach dotyczących serii badanych złączy:
IEC 60512-26-100
IEC 60512-27-100
IEC 60512-28-100.
Niniejsze dodatkowe specyfikacje mogą być też przydatne do badania powiązanych z serią złączy kompatybilnych o niższych częstotliwościach. Jednak rzeczywisty pomiar lub procedura badania określona w specyfikacji szczegółowej dla dowolnego konkretnego złącza pozostaje referencyjnym badaniem zgodności dla tej kategorii złącza.
Procedury badania IEC 60512-27-100, na które mają wpływ te dodatkowe specyfikacje, to:
– straty wtrąceniowe, badanie 27a;
– straty odbiciowe, badanie 27b;
– przesłuch zbliżny (NEXT), badanie 27c;
– przesłuch zdalny (FEXT), badanie 27d;
– wzdłużne straty konwersji (TCL), badanie 27f;
– wzdłużne przesyłowe straty konwersji (TCTL), badanie 27g;
– impedancja przejściowa (ZT), patrz IEC 60512-26-100, badanie 26e;
– tłumienność sprzężeniowa (aC), patrz IEC 62153-4-12.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60512-27-200:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 27-200: Dodatkowe specyfikacje do badań integralności sygnałowej do 2 000 MHz dotyczące serii złączy IEC 60603-7 -- Badania od 27a do 27g
Data publikacji 15-06-2023
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN IEC 60512-27-200:2022 [IDT], IEC 60512-27-200:2022 [IDT]
ICS 31.220.10