PN-EN IEC 60477-2:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Oporniki laboratoryjne -- Część 2: Oporniki laboratoryjne prądu przemiennego

Zakres

Niniejsza część normy IEC 60477 dotyczy oporników przeznaczonych jako laboratoryjne oporniki prądu przemiennego do stosowania w zakresie częstotliwości od częstotliwości prądu stałego do podanej częstotliwości, która nie przekracza 1 MHz. Takie oporniki dalej nazywane są „opornikami prądu przemiennego”.
Oprócz spełnienia wymagań normy IEC 60477-1, oporniki spełniające wymagania niniejszego dokumentu są zaprojektowane tak, aby mieć niewielką zmienność rezystancji i niewielkie przesunięcie fazy w podanym zakresie częstotliwości.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60477-2:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Oporniki laboratoryjne -- Część 2: Oporniki laboratoryjne prądu przemiennego
Data publikacji 12-12-2022
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN IEC 60477-2:2022 [IDT], IEC 60477-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60477-2:2006 - wersja polska
ICS 17.220.20, 31.040.01