PN-EN IEC 60477-1:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Oporniki laboratoryjne -- Część 1: Oporniki laboratoryjne prądu stałego

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy oporników przeznaczonych do użytku jako oporniki laboratoryjne prądu stałego (dalej określane jako „oporniki”) obejmujące oporniki standardowe, pojedyncze lub wielokrotne o klasach dokładności 0.000 05 do 10 i jedno lub wielonastawne oporniki o klasach dokładności 0.000 5 do10.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
1) oporników przeznaczonych do stosowania wyłącznie jako montowane na stałe elementy obwodów,
2) oporników stosowanych do prądu przemiennego lub pulsującego,
3) oporników aktywnych,
4) oporników szeregowych i boczników, które są przewidziane jako przybory do elektrycznych przyrządów pomiarowych w odpowiednich dokumentach IEC (przykłady tego są następujące).
PRZYKŁAD 1 seria IEC 60051: Zalecenia dla Elektrycznych przyrządów pomiarowych wskazujących analogowo o działaniu bezpośrednim i ich przybory
PRZYKŁAD 2 IEC 60258: Rejestratory elektryczne o działaniu bezpośrednim i ich przybory

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60477-1:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Oporniki laboratoryjne -- Część 1: Oporniki laboratoryjne prądu stałego
Data publikacji 12-12-2022
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN IEC 60477-1:2022 [IDT], IEC 60477-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60477:2006 - wersja polska
ICS 17.220.20, 31.040.01