PN-EN IEC 60455-3-8:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Materiały elektroizolacyjne na bazie żywic reaktywnych -- Część 3-8: Wymagania dotyczące poszczególnych materiałów -- Żywice stosowane w osprzęcie kablowym

Zakres

W niniejszej części IEC 60455-3 podano wymagania dotyczące żywic do osprzętu kabli elektroenergetycznych, które są zgodne z tą specyfikacją i spełniają ustalone poziomy parametrów. Jednak wybór materiału przez użytkownika do konkretnego zastosowania powinien opierać się na rzeczywistych wymaganiach niezbędnych do odpowiedniego działania w tym zastosowaniu, a nie tylko na tej specyfikacji. Materiały te są przeznaczone do stosowania w osprzęcie kabli niskiego i średniego napięcia i jako takie powinny mieć sprawdzone parametry elektryczne, jako część zespołu. Przykłady wymagań opisano w EN 50393 i w serii IEC 60502-4.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60455-3-8:2022-03 - wersja angielska
Tytuł Materiały elektroizolacyjne na bazie żywic reaktywnych -- Część 3-8: Wymagania dotyczące poszczególnych materiałów -- Żywice stosowane w osprzęcie kablowym
Data publikacji 11-03-2022
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN IEC 60455-3-8:2021 [IDT], IEC 60455-3-8:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60455-3-8:2014-02 - wersja angielska
ICS 29.035.01, 29.035.20