PN-EN IEC 60300-3-4:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Zarządzanie niezawodnością -- Część 3-4: Przewodnik zastosowań -- Specyfikacja wymagań dotyczących niezawodności

Zakres

W niniejszej części IEC 60300 podano wytyczne specyfikacji wymagań dotyczących niezawodności i łączenia tych wymagań w specyfikacji, razem z podaniem sposobów zapewnienia ich spełnienia. Przewodnik obejmuje: określanie ilościowych oraz jakościowych wymagań dotyczących nieuszkadzalności, obsługiwalności, podatności na wspomaganie oraz gotowości; doradzanie nabywcom, w jaki sposób zapewnić, że wymagania będą spełnione przez dostawców; doradzanie dostawcom w celu wspomożenia ich w spełnieniu wymagań nabywcy. Inne zobowiązania, jak regulacje prawne lub rządowe, mogą stawiać wymagania dotyczące obiektów i zaleca się je uwzględnić dodatkowo w stosunku do wymagań określonych zgodnie z niniejszym dokumentem. Wiele metod opisanych w różnych normach IEC z zakresu niezawodności, choć głównie dotyczących niezawodności systemów i urządzeń, mogą być także stosowane do wyrobów lub komponentów. W niniejszym dokumencie jest stosowany termin „obiekt”. UWAGA 1 W niniejszym dokumencie nie uwzględniono w sposób jawny specyfikacji dotyczących bezpieczeństwa i środowiska, choć wiele wytycznych w niniejszym dokumencie może być do nich stosowane. UWAGA 2 W niniejszym dokumencie nie uwzględniono specyfikacji niezawodności usług, w tym usług dostarczanych w zamówieniach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. UWAGA 3 Wytyczne podane w niniejszym dokumencie mogą być zastosowane do pewnych aspektów specyfikacji wymagań dotyczących oprogramowania, ale właściwe wytyczne można znaleźć w IEC 62628 [5] oraz w różnych częściach IEC 61508 [6].

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60300-3-4:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie niezawodnością -- Część 3-4: Przewodnik zastosowań -- Specyfikacja wymagań dotyczących niezawodności
Data publikacji 12-12-2022
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 9, Niezawodności
Wprowadza EN IEC 60300-3-4:2022 [IDT], IEC 60300-3-4:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60300-3-4:2008 - wersja angielska
ICS 03.100.40, 03.120.01