PN-EN 993-2:1997/A1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie gęstości rzeczywistej

Zakres

Zmieniono w 5.2 dokładność wagi i w 7.1.2 dokładność ważenia czystego i pustego piknometru

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 993-2:1997/A1:2004 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie gęstości rzeczywistej
Data publikacji 25-11-2004
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza EN 993-2:1995/A1:2003 [IDT]
ICS 81.080