PN-EN 993-15:2006 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie przewodności cieplnej metodą gorącego drutu (układ równoległy)

Zakres

Określono metodę gorącego drutu (układ równoległy) do oznaczania przewodności cieplnej wyrobów i materiałów ogniotrwałych. Określono stosowanie jej do zwartych izolacyjnych wyrobów formowanych oraz do materiałów sproszkowanych lub ziarnistych o przewodności mniejszej niż 25 W/mK. Oznaczeń nie można przeprowadzać w przypadku materiałów przewodzących elektryczność

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 993-15:2006 - wersja polska
Tytuł Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie przewodności cieplnej metodą gorącego drutu (układ równoległy)
Data publikacji 14-11-2006
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza EN 993-15:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 993-15:2005 - wersja angielska
ICS 81.080