PN-EN 914:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Sprzęt gimnastyczny -- Poręcze równoległe i poręcze kombinowane asymetryczne/równoległe -- Wymagania i metody badań z uwzględnieniem bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania funkcjonalne (patrz Rozdział 4) i szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, dodatkowo w odniesieniu do ogólnych wymagań bezpieczeństwa podanych w EN 913 (patrz Rozdział 5), którą czyta się łącznie z niniejszą normą.
Niniejszy dokument dotyczy trzech typów poręczy równoległych (patrz Tablica 1) przeznaczonych do użytkowania pod nadzorem kompetentnej osoby.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 914:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt gimnastyczny -- Poręcze równoległe i poręcze kombinowane asymetryczne/równoległe -- Wymagania i metody badań z uwzględnieniem bezpieczeństwa
Data publikacji 12-11-2020
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 914:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 914:2008 - wersja angielska
ICS 97.220.30