PN-EN 9138:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Produkt statystyczny -- Wymagania dotyczące odbioru

Zakres

1.1 Cel
W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wprowadzania statystycznych metod odbioru wyrobów w celu spełnienia określonych wymogów w zakresie ryzyka. W niniejszej normie określono również minimalną treść wymaganą w udokumentowanych procedurach danej organizacji, które regulują zastosowanie statystycznych metod odbioru wyrobów. Niniejsze wymagania ogólne i udokumentowane procedury -- oprócz ustanowienia wymagań dotyczących możliwości wyszukiwania, bezpieczeństwa / cech krytycznych oraz parametrów jakościowych chroniących klienta -- stosują wymagania norm dotyczących systemu zarządzania jakością EN 9100/EN 9110/EN 9120.
1.2 Zastosowanie
Niniejsza norma ma zastosowanie, jeśli jest przywołana w umowie zakupu lub specyfikacji, w dokumencie umowy, w umowie z klientem lub przyjęta przez organizację. Umowa/porozumienie zakupu może wskazywać lub nie odpowiednie rozdziały EN 9138, które powinny być stosowane przez organizację. Wszystkie statystyczne metody odbioru wyrobu wymagają zastosowania Rozdziałów 4 i 5.
Aby zaakceptować wyrób wyprodukowany:
— w oddzielnych partiach, patrz Rozdział 6;
— przy zmianie zasad, patrz Rozdział 7;
— przy sterowaniu procesem, patrz Rozdział 8; oraz
— metodą ciągłego pobierania próbek lub metod specjalnych, patrz Rozdział 9.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9138:2020-04 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Produkt statystyczny -- Wymagania dotyczące odbioru
Data publikacji 08-04-2020
Liczba stron 112
Grupa cenowa XA
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9138:2019 [IDT]
ICS 03.120.10, 49.020