PN-EN 9104-3:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 3: Wymagania dotyczące szkolenia, rozwoju, kompetencji i uwierzytelniania auditorów z obszaru lotnictwa, kosmonautyki i obronności

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dotyczące auditorów, jednostek certyfikujących (CB), jednostek uwierzytelniających auditorów (AAB), jednostek zatwierdzających organizatorów szkoleń (TPAB) oraz organizatorów szkoleń (TP), którzy uczestniczą w programie IAQG Industry Controlled Other Party (ICOP). Wymagania zawarte w niniejszym dokumencie uzupełniają wymagania określone w normach EN 9104-001, EN 9104-002, EN ISO/IEC 17021-1 i EN ISO/IEC 17021-3. Ochrona danych przez strony podlegające niniejszemu dokumentowi i innym stosownym wymaganiom systemu ICOP jest zarządzana za pomocą umów dwustronnych między współkontrolerami danych.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9104-3:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 3: Wymagania dotyczące szkolenia, rozwoju, kompetencji i uwierzytelniania auditorów z obszaru lotnictwa, kosmonautyki i obronności
Data publikacji 23-04-2024
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9104-3:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9104-003:2010 - wersja angielska
ICS 03.120.10, 49.020, 03.100.70