PN-EN 846-4:2003/A1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów -- Część 4: Określenie nośności oraz zależności obciążenie-odkształcenie listew kotwiących

Zakres

Wprowadzono zmiany w podrozdziale 7.2 oraz rozdziale 8. Zmieniono wartość przyłożonych obciążeń początkowych wywołujących pionowe naprężenia ściskajace

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 846-4:2003/A1:2005 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów -- Część 4: Określenie nośności oraz zależności obciążenie-odkształcenie listew kotwiących
Data publikacji 05-07-2005
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 846-4:2001/A1:2004 [IDT]
ICS 91.060.10, 91.080.30