PN-EN 846-13:2003 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów -- Część 13: Określenie odporności powłok organicznych na uderzenie, ścieranie oraz korozję

Zakres

Podano sposób określania poziomu skuteczności warstw organicznych typu 2, stosowanych jako system ochrony cynkowanych płyt stalowych, używanych do wykonywania prefabrykowanych wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 846-13:2003 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów -- Część 13: Określenie odporności powłok organicznych na uderzenie, ścieranie oraz korozję
Data publikacji 09-07-2003
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 846-13:2001 [IDT]
Dyrektywa 89/106/EEC
Zastępuje PN-EN 846-13:2002 - wersja angielska
ICS 91.060.10, 91.080.30